Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Protok predmeta u periodu - grupa I

Ova grupa izvještaja omogućava uvid u protok predmeta u zadanom periodu, prema referatu i godini iniciranja predmeta.

Institucija :
Referat :
Početak izvještajnog perioda :
Kraj izvještajnog perioda :
Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu prema referatu i godini iniciranja predmeta Tabelarni prikaz broja primljenih, riješenih i neriješenih predmeta u zadatom periodu prema referatu i godini iniciranja predmeta
Grafički prikaz broja primljenih i riješenih predmeta u zadatom periodu u pojedinim referatima Grafički prikaz broja primljenih i riješenih predmeta u zadatom periodu u pojedinim referatima
Grafički prikaz odnosa broja predmeta koji su u pojedinim referatima ostali neriješenih na kraju zadatog perioda ovisno o starosti predmeta Grafički prikaz odnosa broja predmeta koji su u pojedinim referatima ostali neriješenih na kraju zadatog perioda ovisno o starosti predmeta