Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Javna licitacija

mailprint fav manja slovaveća slova

23.11.2018.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

BROJ: 92-0-Su-18-000-443-1

Vlasenica, 22.11.2018.

 

Komisija za sprovođenje postupka Javne licitacije za prodaju motornog vozila Osnovnog suda u Vlasenici, raspisuje:

JAVNU LICITACIJU

za prodaju motornog vozila

 

1. PREDMET PRODAJE

1.1. Raspisuje se Javna licitacija sistemom zatvorenih ponuda za prodaju putničkog motornog vozila, vlasništvo Osnovnog suda u Vlasenici.

 

1.1.1. Putničko motorno vozilo marke škoda tip fabija Classic 1,2 FTP/b-546/10 MFS, motor benzinski , snaga 47 kw, broj šasije TMBDY16Y264450487, broj motora BME074839, godina proizvodnje 2005, boja trula višnja, broj sjedišta 4+1, odjavljen sa evidencije registrovanih vozila, prodaja u viđenom stanju, početna cijena 2.053,00 KM.

 

2. PRAVO UČEŠĆA

2.1. Ponude treba predati na protokol Osnovnog suda u Vlasenici najkasnije do 29.11.2018. godine do 11 časova s tim da se u ponudi navede ime i prezime ponuđača sa adresom i mjestom stanovanja, ponuđena cijena vozila koje je predmet licitacije (za fizička lica), odnosno rješenje o registraciji i punomoć (ako je učesnik licitacije pravno lice). Na zatvorenoj koverti upisati ponuda za javnu licitaciju putničko motorno vozilo marke škoda.

2.2. Sve ponude koje budu predate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje, kao i ponude ispod početne cijene.

 

3. OTVARANJE PONUDA

3.1. Javno otvaranje ponuda uz prisustvo zainteresovanih fizičkih lica i ovlašćenih predstavnika pravnih lica održaće se dana 29.11.2018. godine u 13 časova u prostorijama Osnovnog suda u Vlasenici.

3.2. Kriterijumi za vrednovanje ponuda je najviša ponuđena cijena za navedeno vozilo, a u slučaju da su dvije ili više ponuda identične odnosno da imaju u potpunosti istu ponuđenu cijenu, prednost se daje ponuđaču koji je ranije predao ponudu na protokol suda.

3.3. Da bi licitacija bila održana, potrebno je da bude dostavljena najmanje jedna validna ponuda.

 

4. OBAVEZE KUPCA

4.1. Troškove poreza, prenosa vlasništva kao i sve ostale troškove snosi kupac.

4.2. Vozilo se prodaje u viđenom stanju i može se pregledati svakom radnim danom od 9 do 15 časova u roku utvrđenom za podnošenje ponuda na adresi: Svetosavsavska 19 (parking prostor suda).

4.3. Prodajnu cijenu za putnički automobil koju bude izlictirao kupac, sa kojim će se zaključiti ugovor, obavezan je uplatiti najkasnije u roku od 5 dana, nakon zaključenog postupka licitacije, a prije potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

 

5. DODATNE INFORMACIJE

5.1. Sve informacije u vezi sa ovom javnom licitacijom mogu se dobiti u Osnovnom sudu u Vlasenici, svakim radnim danom od 10 do 12 časova u na telefon 056/733-056.

5.2. Tekst ove licitacije biće objavljen na radiju “Medžik”, a istovremeno će biti objavljen na oglasnoj ploči I veb stranici Osnovnog suda u Vlasenici.

 

 

                                                                                                       PREDSJEDNIK KOMISIJE

 

 

                                                                                                       _______________________

                                                                                                                      Adem Arnaut

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh