Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Јавна лицитација

mailprint fav manja slovaveća slova

23.11.2018.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОСНОВНИ СУД У ВЛАСЕНИЦИ

БРОЈ: 92-0-Су-18-000-443-1

Власеница, 22.11.2018.

 

Комисија за спровођење поступка Јавне лицитације за продају моторног возила Основног суда у Власеници, расписује:

ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

за продају моторног возила

 

1. ПРЕДМЕТ ПРОДАЈЕ

1.1. Расписује се Јавна лицитација системом затворених понуда за продају путничког моторног возила, власништво Основног суда у Власеници.

 

1.1.1. Путничко моторно возило марке шкода тип фабија Цлассиц 1,2 ФТП/б-546/10 МФС, мотор бензински , снага 47 кw, број шасије ТМБДY16Y264450487, број мотора БМЕ074839, година производње 2005, боја трула вишња, број сједишта 4+1, одјављен са евиденције регистрованих возила, продаја у виђеном стању, почетна цијена 2.053,00 КМ.

 

2. ПРАВО УЧЕШЋА

2.1. Понуде треба предати на протокол Основног суда у Власеници најкасније до 29.11.2018. године до 11 часова с тим да се у понуди наведе име и презиме понуђача са адресом и мјестом становања, понуђена цијена возила које је предмет лицитације (за физичка лица), односно рјешење о регистрацији и пуномоћ (ако је учесник лицитације правно лице). На затвореној коверти уписати понуда за јавну лицитацију путничко моторно возило марке шкода.

2.2. Све понуде које буду предате након наведеног рока неће бити узете у разматрање, као и понуде испод почетне цијене.

 

3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

3.1. Јавно отварање понуда уз присуство заинтересованих физичких лица и овлашћених представника правних лица одржаће се дана 29.11.2018. године у 13 часова у просторијама Основног суда у Власеници.

3.2. Критеријуми за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за наведено возило, а у случају да су двије или више понуда идентичне односно да имају у потпуности исту понуђену цијену, предност се даје понуђачу који је раније предао понуду на протокол суда.

3.3. Да би лицитација била одржана, потребно је да буде достављена најмање једна валидна понуда.

 

4. ОБАВЕЗЕ КУПЦА

4.1. Трошкове пореза, преноса власништва као и све остале трошкове сноси купац.

4.2. Возило се продаје у виђеном стању и може се прегледати сваком радним даном од 9 до 15 часова у року утврђеном за подношење понуда на адреси: Светосавсавска 19 (паркинг простор суда).

4.3. Продајну цијену за путнички аутомобил коју буде излицтирао купац, са којим ће се закључити уговор, обавезан је уплатити најкасније у року од 5 дана, након закљученог поступка лицитације, а прије потписивања купопродајног уговора.

 

5. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

5.1. Све информације у вези са овом јавном лицитацијом могу се добити у Основном суду у Власеници, сваким радним даном од 10 до 12 часова у на телефон 056/733-056.

5.2. Текст ове лицитације биће објављен на радију “Меџик”, а истовремено ће бити објављен на огласној плочи И веб страници Основног суда у Власеници.

 

 

                                                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ

 

 

                                                                                                       _______________________

                                                                                                                      Адем Арнаут

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Српском (ћирилица)

Povratak na vrh