• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Vlasenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Uvjerenja i potvrde

  Izdavanje uvjerenja i potvrda

  22.10.2009.

  Osnovni sud u Vlasenici izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

  - uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
  - uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
  - uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
  - uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
  - potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut parnični spor.


  Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac molbe može se dobiti na pultu pisarnice suda. Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na pultu pisarnice suda.


  Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za
  krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na pultu pisarnice Osnovnog suda u Vlasenici.


  Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

  Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Vlasenici. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na pultu pisarnice Osnovnog suda u Vlasenici.

   

  475 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1