• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Vlasenici

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  09.11.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na
  odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno
  srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih
   radnih sposobnosti radnika,
  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
    poslova,
  - lična odgovornost za obavljenje poslova,
  - praćanje i proučavanje sudske prakse,
  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
    brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po
  zakonu pripadaju,
  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja
  stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika


  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad
  suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:

  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave i računovodstvo
  3. Odjeljenje za zemljišno-knjižne poslove

                                                                               
  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:

  a) krivično odjeljenje
  b) građansko odjeljenje (parnično i vanparnično odjeljenje),
  c) prekršajno odjeljenje

   

  Više informacija možete naći u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji
  radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici a koji se nalazi u "Akti suda".

   

  349 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1