Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Vlasenici

Naziv suda : Osnovni sud u Vlasenici

Predsjednik suda : Slobodanka Močević

Zamjenik predsjednika suda :

Podpredsjednici suda :

Adresa : Svetosavska 19, 75440 Vlasenica

Telefon : 056 733 056 - Centrala

Telefon : 056 710 925 - Predsjednik suda

Telefaks : 056 733 268

Elektronska pošta : slobodanka.mocevic@pravosudje.ba

Elektronska pošta : ljubisa.motika@pravosudje.ba

Web stranica : https://ossud-vlasenica.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00 - 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : - Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka, - Uvjerenje da stan nije pod sporom, - Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka, - Uvjerenje da nije izrečena prekršajna sankcija zbog ozbiljnog profesionalnog prekršaja u periodu od 5 godina