Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

mail print fav manja slovaveca slova

Izdavanje uvjerenja i potvrda

22.10.2009.

Osnovni sud u Vlasenici izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

- uverenje da se protiv određenog lica ne vodi krivični postupak,
- uvjerenje da se protiv određenog lica ne vodi prekršajni postupak i da nije prekršajno kažnjavan,
- uvjerenje da lice nije lišeno roditeljskog prava,
- uverenje da nije vođen postupak lišenja poslovne sposobnosti,
- potvrda da je pokrenut, odnosno da nije pokrenut parnični spor.


Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti molbu uz dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi. Obrazac molbe može se dobiti na pultu pisarnice suda. Popunjene molbe za potvrde i uvjerenja uz dokaz o uplati takse predaju se na pultu pisarnice suda.


Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije podignuta optužnica koja je stala na pravnu snagu, a ni izrečena nepravosnažna osuđujuća presuda za
krivična djela za koja se predviđa novčana kazna ili zatvor. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na pultu pisarnice Osnovnog suda u Vlasenici.


Uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka

Ovim uvjerenjem dokazujete da proti Vas nije podnešen Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka od strane nadležnog organa pred Osnovnim sudom u Vlasenici. Obrazac Zahtjeva za izdavanje uvjerenja možete preuzeti na pultu pisarnice Osnovnog suda u Vlasenici.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh