Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

mail print fav manja slovaveca slova

Žalbe na sudske odluke

19.10.2009.

Prijem žalbi na odluke Osnovnog suda u Vlasenici vrši se svaki radni dan od 08:00 do 14:00 časova, u Prijemnoj kancelariji ovog suda, a žalbe se zatim prosleđuju nadležnom sudu.

Stranka u postupku koja nije zadovoljna sudskom odlukom može uložiti žalbu nakon što joj je pismena sudska odluka dostavljena. Sudska odluka sadrži pouku o pravnom lijeku. Rok za izjavljivanje žalbe određen je u pravnoj pouci. Žalba se predaje u prostoriji za prijem pismena ovog suda u prizemlju zgrade  suda. Sud primjerak žalbe dostavlja protivnoj strani koja u propisanom roku može dostaviti odgovor na žalbu. Cjelokupan spis predmeta se dostavlja nadležnom sudu  koji je tog trenutka nadležan za taj predmet.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh