Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

mail print fav manja slovaveca slova

Kako mogu doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Predsjednik suda stranke prima srijedom od 8 do 14 časova.

Stranke koje žele prijem kod predsjednika suda potrebno je da podnesu pismeni zahtjev sa navođenjem razloga za prijem kod predsjednika suda, sa naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.

Zahtjev za prijem kod predsjednika predajete u pisarnici suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Do sudije koji sudi u Vašem postupku nije dozvoljeno dolaziti bez poziva ili suprotne stranke u postupku.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti informacije o predmetu?

U pisarnici Suda nalazi se službenik koji ima pristup CMS aplikaciji.
Kroz tu aplikaciju se vode svi postupci u Sudu.

Osnovne podatke o predmetu tipa: "broj predmeta, stranke u predemetu, podnesci u predmetu, zakazano ročište i slično" možete dobiti od tog službenika, a ako Vam je potreban uvid u spis onda će Vas uputiti do šefa sudske pisarnice koji će Vam omogućiti uvid u predmet po propisanim pravilima.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh