Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Organizacija rada u sudu

13.05.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

BR: 092-0-SU-20-000 192

Vlasenica 12.05.2020. godine

 

 

            Osnovni sud u Vlasenici, predsjednik suda Slobodanka Močević, na osnovu člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiH“ roj 66/12), donio je dana 12.05.2020. godine, sljedeću:

 

ODLUKU

O organizaciji rada u Osnovnom sudu u Vlasenici počevši od 11.05.2020. godine

 

 

            U skladu sa Odlukom VSTV-a broj 08-02-2-1020-55/2020 od 30.04.2020. godine i Obavještenjem Ministarstva pravde RS broj 08.020/052-2424/20-10 od 29.04.2020. godine, u Osnovnom sudu u Vlasenici, počevši od 11.05.2020. godine, ublažavaju se mjere koje su preduzete radi sprečavanja širenja koronavirusa, te se stavljaju van snage Odluke Predsjednika suda broj 092-0-SU-20-000 140 od 16.03.2020. godine.

 

1.      U skladu sa naprijed navedenim odlukama nastavlja se pojačana dezinfekcija prostorija, primjenom mjera lične zaštite, obavezno nošenje maski, rukavica svih uposlenih u pisarnici, u sudu i zaštitnih vezira.

2.      Svi uposleni moraju poštovati pravila distance u skladu sa odlukom Republičkog štaba za vanredne situacije kao i osobe koje borave u sudu,

3.      Sudije (sudkinje) će zakazivati ročište u sudnici broj 10 gdje je moguće obezbjediti adekvatnu socijalnu distancu svih prisutnih i konstantno prirodno provjetravanje, cijeneći da je moguće obezbjediti socijalnu distancu od 8 osam osoba za sudnicu. Predsjednik suda je donio odluku o rasporedu suđenja u sudnicama za sve sudije dana 11.05.2020. godine što je i svim sudijama dostavljeno, stim da su sudije upoznate sa predhodnom odlukom da će prioritet u predmetima imati predmeti koji su od strane Ministarstva pravde R. Srpske i Uredbe VSTV navedeni kao hitni, što će sudije i poštovati,

4.      Prilikom zakazivanja ročišta i u postupanju po predmetima, prioritet su, predmeti hitne prirode (pritvorski predmeti, mjere obezbjeđenja), stari predmeti koji su u planu rješavanja predmeta (ili se ponavljaju u planu).

 

            Odlukom od 11.05.2020. godine sudije su upoznate da mogu početi zakazivati ročišta od 15.05.2020. godine a za šesti mjesec (juni) 2020. godine, a sve po uputama Ministarstva pravde R. Srpske i VSTV-a.

 

5.      Posle svakog suđenja cijela sudnica se dezinfikuje, dezinfekcionim sredstvom, Dezinfekcija  prostorija suda vrši se na naprijed navedeni način najmanje jednom sedmično, a prostor ulaza, hola, pisarnice, toaleta, svaki dan, na kraju radnog dana,

6.      Potrebno je da svi uposlenici i sudije prilikom korištenja pauze u toku radnog vremena ne izlaze iz zgrade suda ukoliko to nije neophodno,

7.      Obzirom na prognoziranje povoljnije epidemiološke situacije u narednom periodu, poželjno je da se tokom mjeseca maja i početkom mjeseca juna uposlenim i sudijama omogući korištenje preostalod dijela godišnje odmora (stari godišnji odmor) jer u mjesecu junu može se očekivati povećanje obima posla (veći priliv predmeta),

8.      Sudska pisarnica do daljnje prima stranke, poštujući mjere distance između radnika pisarnice i stranke, da u pisarnicu mogu ući samo po jedna stranka i sve informacije će se davati isključivo telefonom a odgovori slati email poštom,

9.      Službenici suda, izvršni referenti, dužni su utvrditi identitet osobe koja ulazi u zgradu suda, od istih uzeti izjavu da li su bili u kontaktu sa zaraženom osobom, da li su bili u karantinu, samoizolazici i odakle dolaze i to evidentirati pismeno, te putem aplikacije „Covid.provjera“ koja će se putem Odjela IKT suda pribaviti od nadležnih organa. Predmet provjere je, je li osobi izrečena mjera karantina, mjera samoizolacije ili liječenja zaraze Corona virusom (Covid-19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu i o tome odmah izvijestiti nadležne organe,

10.  Dodjela predmeta vrši se nepromjenjeno u skladu sa Pravilnokom o CMS-u, sudska vijeća rade i postupaju skladu sa Planom dodjele i rasporeda predmeta u sudu za 2020. godinu, a promjene će se vršiti u skladu sa potrebama epidemiološke situacije a sve u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju,

11.  Sve sudije i uposlenici će dolaziti i obavljati svoje radne zadatke u punom radnom vremenu od 07.00 do 15.00 časova počevši od 11.05.2020. godine, a prateći epidemiološku situaciju i upute Kriznog štaba i Ministarstva pravde R. Srpske i VSTV-a, predsjednik suda će donijeti posebnu odluku ako se za to ukaže potreba a sve prema uputama, zavisno od epidemiološke situacije ova odluka se može izmijeniti i dopuni, kao i ponovo urediti uvođenjem „rada od kuće“ za pojedine referate, zavisno od zaposlenog, sudiji, kao i njihovom zdravstvenom stanju, zdravstvenom stanju  člana uže porodice ili staroti zaposlenog, odnosno pripadnosti rizičnim grupama od bolesti COVIDA-19,

12.  Ova odluka stupa na snagu dana 12.05.2020. godine.

 

 

            Dostavljeno:

-          Svim uposlenima suda putem emaila

-          Ministarstvo pravde R. Srpske

-          VSTV BiH

-          Okružnom sudu I. Sarajevo

-          Okružno tužilaštvo

-          Komandiru sudske policije

-          Oglasna tabla suda

-          WEB stranica suda

-          Advokatska komora RS

-          Advokatska komora FBiH

 

PREDPSJEDNIK SUDA

SLOBODANKA MOČEVIĆ


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh