Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Vlasenici

Javni konkurs

26.10.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OSNOVNI SUD U VLASENICI

Broj: 092-0-SU-20-000-457

Vlasenica: 15.10.2020. godine

 

            Na osnovu člana 48 Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske broj 37/12, 44/15, i 100/17), a u vezi sa članom 77. istog Zakona, člana 9. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Osnovnom sudu u Vlasenici broj 092-0-Su-14-000-271 od 24.06.2014. godine, predsjednica Osnovnog suda u Vlasenici, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

Za popunu radnog mjesta na neodređeno vrijeme šefa pisarnice u Osnovnom sudu u Vlasenici, sa probnim radom od 3 mjeseca.

 

-          ŠEF PISARNICE 1 (jedan) izvršilac.

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos.

Opšti uslovi:

1.      da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine

2.      da je stariji od 18 godina,

3.      da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6

mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova i zadataka u državnom organu

4.      da se ne vodi krivični postupak

5.      da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat dicsiplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa

 

Posebni uslovi:

1.      pravni fakultet ili ekonomski fakultet,

2.      položen stručni ispit,

3.      jedna godina radnog iskustva,

4.      dobro poznavanje rada na računaru.

 

Potrebna dokumentacija:

1.      uvjerenje o državljanstvu,

2.      izvod iz matične knjige rođenih,

3.      uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,

4.      dokaz o školskoj spremi,

5.      uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

6.      kraća biografija i kontakt telefon.

 

            Dokumenti pod r.b. 1. i 3. ne smiju biti stariji od šest mjeseci.

            Izbor kandidata za radno mjesto šefa pisarnice će se vršiti nakon obavljenog intervjua sa kandidatima.

 

            Konkurs će biti otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.

            Prijave dostaviti neposredno ili putem pošte na adresu Osnovni sud u Vlasenici, ulica Svetosavska 19, 75440 Vlasenica.

            Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

                                                                       PREDSJEDNIK SUDA

                                                                         Slobodanka Močević

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh